░   Çağdaş Özbek şiirinin ve edebiyatının öncülerindendir. Şiir ve nesirde önemli eserler vermdiği gibi tercümeler de yapmıştır. Vatanını, milletini, anadilini sevdiği için suçsuz yere idam edilmiştir.
     Çolpan 1987 yılında Andican'da doğdu. İlk öğrenimini eski usul mahalle mektebinde gördü. Sonra Rus sistemiyle eğitim yapılan okula devam etti. 1914 Yılında Taşkent'e geldi ve Sadâ-yı Türkistân gazetesinde işe başladı.
     Asıl adı Abdülhamid Süleymanoğlu olup eserlerinde "Çolpan" (Zühre yıldızı, Çoban yıldızı adlarıyla bilinen Venüs) mahlasını kullanmıştır.
     Yazıları ve şiirleri Ufa, Orenburg, Kazan ve Bahçesaray'da çıkan gazete ve degilerde yayımlanıyordu.
     1916-1917 Yıllarında Orenburg'da yaşadı. Başkurdistan hükümeti yazı işlerinde çalıştı. Sonra Taşkent'e döndü. 1920 Yılına kadarTurkRosta'da çalıştı. 1920 yılında Bakü'de düzenlenen Doğu Milletleri Kurultayı'na katıldı. O yıl Abdurauf Fıtrat'ın teklifi üzerine Buhara'ya gitti. Özbekçe yayımlanan Buhara Ahbârı (haberleri) gazetesinde yöneticilik yaptı. Bir yıl kadar bu işe devam ettikten sonra yine Taşkent'e döndü. Edebiyat ve kültür işleriyle meşgul oldu.
     1924-1926 Yılları arasında Moskova'da yaşadı. Orada kurulan Özbek tiyatrosunun yöneticiliğini üstlendi.
     Çolpan'ın bundan sonra ki hayatı sıkıntılar içinde geçti. Rusya'ya ve Rus işgalindeki topraklara tatlı vaatlerle yerleşen komünist diktatörlük kendini korumak için zaman zaman rejimi öven yazı ve şiirler de yazan Çolpan'ı zulüm ve baskı çemberinin dışında bırakmadı. Zira o milletini seviyor, eserlerinde bunu belli ediyor ve anadilini çok iyi kullanıyordu.
     Çolpan, baskı ve zulme aldırmadan eser vermeye devam etti. 1930'lu yılların başlarında tekrar Moskova'ya gitti. SSCB Merkezi Yürütme Komitesi'nde tercümanlık yaptı.
     Hiçbir suçu olmadığı halde 14 Temmuz 1937'de tutuklandı. 4 Ekim 1938'de kurşuna dizilerek idam edildi. 
     Çolpan'ın Genç Özbek Şairleri, Güzel Kalemler, Edebiyat Parçaları mecmualarında basılan; Uyanış, Bulaklar, Tan Sırları ve Söz gibi şiir kitaplarında yer alan şiirlerinin çağdaş Özbek şiirinin gelişmesinde önemli rolleri vardır.
     Gece ve Gündüz adlı romanıyla Doktor Muhammedyar, Kar Koynunda Lale, Ekmekçi Kız, Aydın Gecelerde hikayeleri de çağdaş Özbek edebiyatının temel taşları arasında yerlerini almıştır.
     Çolpan'ın Yarkınay, Halil Fereng, Cariyenin İsyanı, Yine Evlenirim, Muştumzor (Derebeyi), Ortak Karşıbayev gibi sahne eserleri onun tiyatro yazarı olarak da önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
     Çolpan'ın rejimle iyi geçinebilmek ve hayatta kalabilmek için yazdığı bazı şiirleri ve yazıları dışındaki eserlerinin ana fikri milli istiklal, halkı ezen hanlardan ve yöneticilerden kurtuluş, hürriyet gibi bilinen ama Çolpan'ın yaşadığı devirde herkesin kolay kolay kaleme alamadığı fikirlerdir.
     1990'lı yıllarda, Çolpan'ın bütün eserleri yayımlanma imkânına kavuştu. 1991 yılında Fıtrat ve Abdullah Kadiri gibi haksız yere öldürülen diğer milliyetçi ve yenilik taraftarı aydınlarla birlikte Çolpan'a da Nevâî ödülü verildi. Ayrıca Çolpan adına da uluslararası ödül ihdas edildi, cadde ve kütüphanelere ismi verildi.
     Çolpan’ın şiirleri bağımsızlığın ve yurt sevgisinin birer timsali gibi görülmüş, Güzel Fergana (Güzel Türkistan olarak bilinir), Kişen (Zincir), Kozgalış (Ayaklanma) adlı eserleri bestelenmiş ve dilden dile dolaşmıştır.