Тумоолоп бир аз денем ысып турат,

Бир нерсе жүрөгүмдү кысып турат.
Булаңдап гүлдүү көйнөк үмүт өчпөй
Мынча не жашоо улам кызыктырат?
Жер тартып барат денем талыгышып,
Басканда эки бутум чалынышып.
Алдыман өтөт үмүт көзүн кысып
Кыздардай кызыл жоолук салынышып.
Өрөпкүп дем алалбай жөтөлөмүн,
Саргайып барган сайын өчөт өңүм.
Бур-р этип атыр гүлдөй эс тандырат
Кымча бел үмүттайым- көпөлөгүм.
Суукка чыдай албай үшүп барам,
Суурулуп чыгалбастан тузактардан.
…Ажайып аруу дүйнө аян кылып
Үмүттүн үнү угулат узактардан.