Hayatı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Aşık Garip ile Şah Senem adlı hikayeden hareketle Tebrizli olduğu ve Kafkasya’dan Ortadoğu’ya dek birçok yeri dolaştığı kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak da 16. yüzyılın 2. yarısında yaşadığı düşünülmektedir.
     Aşık Garip ile Şahsenem hikayesine göre asıl adı Resül’dür. Varlıklı bir insan olan babasının ölümünden sonra kalan mirası har vurup harman savuran Resül, hiçbir iş yapamadı. Sonunda bir aşığa çırak oldu ve bağlama çalmayı öğrendi. Bağlama çalmayı öğrenmesi Garip için hayatının bir dönüm noktası oldu.
     Düşünde gördüğü Şahsenem’i aramak üzere yol düştü ve Tiflis’e vardı. Şahsenem’in babası kızını vermek istemdi. Ancak sonra bu düşüncesinden vazgeçerek evlenmelerine izin verdi.
     Hikaye gerçek dışı gibi görünmekle birlikte, Aşık Garip’in dolaştığı yerler hakkında söylediği türkülerden yola çıkarak gerçek yanının da olabileceği düşünülmektedir.