Yazdır
Kategori: Biyografiler
Gösterim: 991
         Gerçek ismi Yusuf Sinanüddin’ dir. Bazı kaynaklarda Germiyanlı Şeyhi olarak da bilinir. Kendisi Kütahya’ da doğmuştur. Şeyhi eğitim görmek için İran’ a gitti. İran’ da iyi bir tasavvuf eğitimi ve tıp öğrendi. Daha sonra tıp doktoru oldu. Osmanlı ve Germiyan saraylarında büyük ilgi gördü. Sultan Çelebi Mehmet’ in (I. Mehmet) doktorluğunu bile yaptı. Sultan ona kendisini tedavi etmesinin ödülü olarak bir köy verdi. Şeyhi köye gittiğinde köylüler tarafından dövüldü. Bu olay üzerine en ünlü eserlerinden biri olan Har-Nâme’ sini yazdı.
          Divan Edebiyatı’ nın hicivlerindeki önemli isimlerinden biridir. Hacı Bayram Veli’nin dervişi oldu. Bu yüzden onun Şeyhi mahlasını kullandığı da söylenir. Şeyhi’nin 1431 yılında öldüğü sanılmaktadır.
          Edebi eserlerinin yanında tıp üzerine de eserleri vardır. Bunlar Kenz-ül Menafi, Hab-Nâme, Ney-Nâme’ dir