26 Kasım 1896'da Kütahya'da doğdu. 26 Ağustos 1953'te vefat etti.

     Ailesi Konyalıdır. İlk ve orta tahsilini Kütahya'da tamamladı. İdadîyi Konya'da okudu. Konya Hukuk Mektebine devam etti. Bu arada Ümit İdadîsinde ders verdi. Babalık gazetesinde yazılar yazdı. Konya Türk Ocağı tarafından çıkarılan Ocak (1917-1918) mecmuasını yönetti. Psikoloji tahsili için Paris'e gitti (1925-1928). Dönüşünde Konya Lisesine öğretmen tayin edildi.

     Namdar Rahmi Karatay Enerjetizm felsefî ekolünü Türkiye'de yaymak için çaba harcamıştır. Bu yüzden bir ara öğretmenlikten ihraç edildi. Daha sonra Ankara Gazi Terbiye ve İstanbul Çapa Kız enstitülerinde öğretmenlik yaptı. 1948'de felç geçirdi. 1952'de emekliye ayrılarak İzmir'e yerleşti ve burada öldü.

     Fecr-i Âtî akımının tesirinde şiirler yazdı. Mizahî şiirleri de vardır. Şiirlerinde çarpıklıkları, hayal kırıklıklarını işledi.

     Yazı ve şiirleri Zeka, Felsefe Mecmuası, Millî Mecmua, Servet-i Fünûn, Ocak, Hak Yolu, Fen ve Felsefe, Yeni Fikir dergi ve gazetelerinde çıktı.

     Eserleri: Felsefî Meslekler Vokabüleri (1932), Namık Kemal ve İdealizmi (1941), Yazma Dersleri (Prof. Dr. Daniel Monet'nin "Pratik Fransızca Kompozisyon Dersleri" kitabından faydalandı, 1945), Kitaplarımın Hikâyeleri (Hatıraları, 1952), Paris Mektupları (1952), Geçti Borun Pazarı (Mizahî şiirleri, 1954).