İstanbul'da doğdu (1936). Çocukluğu babasının memuriyeti sebebi ile Anadolu'da geçti. İlkokulu Samsun/ Terme'de, ortaokulu Siirt'te bitirdi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. (1954). Bir süre gazetecilik yaptı. İngiltere'de B.B.C. Radyosu'nda
çalıştığı yıllarda (1964-1969) Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı.
     Dönüsünde Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazetelerine eleştiriler, incelemeler yazdı. Meydan-Larousse Ansiklopedi Yazı Kuru' nda görev aldı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde medeniyet tarihi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okuttu. İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi'nde kültür danışmanı oldu. Yeditepe, Varlık, Şiir Sanatı, Papirüs, Eylem, Yeni Ufuklar, Yeni a, Milliyet Sanat gibi pek çok dergide yazdı.
     Sanatının esansını yoğun modern siirden ve kültür tarihimizin kaynaklarından damıttı. Bu çerçevede Doğu-Batı çatışmasını irdeledi. A.Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken ve Kemal Tahir üzerinde durdu. Çağdaş Türk şiiri içinde Yahya Kemal, Ahmed Haşim, Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dranas, Asaf Halet Çelebi ve Behçet Necatigil'den gelen karmaşık bir çizginin, bir anlamda geleneğin takipçisi oldu. Anlamı derinlerde arayan bir şiir üretti. İlhamdan ziyade aklın ve emeğin ürünü olan eserleri, gösterdiği ustalık ve kelime kuyumculuğu ile temellendi. Zaman kavramı üzerinde durdu, tasavvuf düşüncesinden form olarak yararlandı,
yer yer eski şiirimizin mazmunlarını yeniden üretmeye çabaladı. Kendi imkânlarımız içinde hem Baudelaire'e, hem de Bâkî'ye sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. "Doğu Şiirleri" ile 1978 Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı.