Sultan II.Mahmud'un kızıdır. 1826’da İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitim gördü. Çok küçük yaşta iken annesini kaybetti (1832).
Bunu büyük küçük pek çok yakınının ölümleri takip etti.
     Kocası Tophâne müşiri Muhammed Ali Pasa (1868) ve kızı Hayriye Sultan'ın (1869) art arda ölmeleri üzerine Naksibendî tarikatına intisap etti. Son zamanlarını ibâdetle, hayır ve hasenatla geçirdi.
     Osmanlı hânedânına mensup divan sahibi tek kadın şâirdir.
     Şiirleri teknik bakımdan güçlü olmasa da dili yalın ve ifâdesi samimidir. Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbî)ın siirlerinin Dîvân-ı Muhibbî adıyla ilk defa basılmasını sağladı. 1899'da İstanbul'da öldü. Düğünü gibi cenaze merasimi de şa'şaalı oldu. Merasime çok kalabalık bir halk kitlesi, şehzadeler, damatlar, Enderun-ı Hümâyun mensupları, resmî erkân, patrikler, hahambaşı, ecnebî konsoloslar, din adamları, dedeler, dervişler ve müezzinler iştirak etti. Türbesi Eyüp Sultan Camii'ne yakın sahilde Bostan iskelesi mevkiindedir.