1868-1949. Rumeli’nin Cisr-i Mustafa Paşa (şimdiki adı Tsaribrod) kasabasında doğdu. Arnavut ve Çerkes bir anababanın çocuğudur.
     Babasının kaymakam olması nedeniyle iyi bir eğitim alma olanağı buldu. Ermeni okulllarında ve Galatasaray Lisesinde eğitimini tamamladı. Okul dönemlerinde sürekli sorunlu bir öğrenci olmasına karşın defalarca okullardan uzaklaştırılmış olsa da yine de bitirebildi.
     Meşrutiyetçilerle birlikte tavır aldı ve bu dönemde »Edebiyat-ı Cedide« grubunda yeraldı. Doktor olan ve daha çok Filozof Rıza olarak bilinen Tevfik, 2. Meşrutiyet döneminde Edirne milletvekili olarak görev yaptı.
     Kurtuluş savaşı döneminde Ankara hükümetiyle ters düştüğünden, Sevr'i imzalayan heyetteki görevi de göz önüne alınarak 150 liller listesine alındı ve  Türkiye’yi terketmek zorunda kaldı. 1943’teki afla birlikte yeniden Türkiye’ye döndü. 6 yıl sonra da öldü.
     Çamlıca Bektaşi Tekkesine devam etmiş olan Rıza Tevfik, şiirlerini »Şerab-ı Ömrüm« (1934), ayrıca öteki düşüncelerini »Abdülhak Hamit ve Mülühüzüt-ı Felsefiyesi« (1913), »Felsefe Dersleri« (1914), »Mufassal Kamus-u Felsefe« (1914) ve Hüseyin Daniş’le birlikte hazırladığı »Rubaiyat-ı Ömer Hayyam« (1922) adlı kitapları vardır.
     Rıza Tevfik hakkında Hilmi Yücebaş’ın »Filozof Rıza Tevfik-Hayatı, Hatıraları, Şiirleri« (1978) adlı bir araştırması ve Abdullah Uçman'ın çalışmalarıyla edebi yönü tanındı.