Qurtulish yolida sudek aqti bizning qenimiz,
Sen üchün uy yurtimiz pida bolsun jenimiz.

Qan kecip hem jan berip ahir qutuldurduk seni,
Qutulusqa qelbimizde bar edi imanimiz.

Yurtimiz biz yuz-kozungni qan bilen pakizliduq,
Orligen yalqun bilen paklandi bizning namimiz.

Yaru hemdem boldi bizning himmitimiz sen ucun,
Shanu-shewketlik edi himmet bilen ejdadimiz.

Atilarning jengliri öhcmeydu tarih betidin,
Nesli kaldi jenggiwar biz uning ewladi biz.

Chiqti jan hem aqti qan, boldi yawdin el aman,
Yashisun! Ming Yashisun! Guzel istikbalimiz.