Sähär körgän çeğim közüm sultanini,
Didim sultanmusän? U didi yaq-yaq.
Közliri yalqunluq, qolliri xeniliq,
Didim Çolpanmusän? U didi yaq-yaq.

Didim ismin nimä? Didi Ayhandur,
Didim yurtun qeyär? Didi Turpandur,
Didim beşindiki? Didi hicrandur,
Didim häyranmusän? U didi yaq-yaq.

Didim ayğa oxşar, didi yüzümmu?
Didim yultuz käbi, didi közümmu?
Didim yalqun saçar, didi sözümmu?
Didim volqanmusän? U didi yaq-yaq.

Didim qiyaq nädur? Didi qaşimdur,
Didim qunduz nädur? Didi saçumdur,
Didim on beş nädur? Didi yeşimdur,
Didim cananmusän? U didi yaq-yaq.

Didim deniz nädur? Didi qälbimdur,
Didim räna nädur? Didi levimdur,
Didim şekär nädur? Didi tilimdur,
Didim bir ağzimä? U didi yaq-yaq.

Didim zäncir turar, didi boynumda,
Didim ölüm bardur, didi yolumda,
Didim biläzükçu? Didi qolumda,
Didim qorqarmusän? U didi yaq-yaq.

Didim niçün qorqmassän? Didi Tänrim bar,
Didim yäniçu? Didi χälqim bar,
Didim yänä yoqmu? Didi ruhim bar,
Didim şükranmusän? U didi yaq-yaq.

Didim istäk nädur? Didi gülümdur,
Didim çelişmaqqa? Didi yolumdur,
Didim Ötkür nimän? Didi qulumdur,
Didim satarmusän? U didi yaq-yaq...

Video: Abdurehim Heyitİlham kaynağı: Erzurumlu Emrah