Yazdır
Kategori: Türkmen Şiiri
Gösterim: 2666

Diýdim: “Pelek, sowal bar”. Diýdi: “Adalat bizden”.

Diýdim: “Dünýä giň olar”. Diýdi: “Habar ýok sizden”.

Diýdim: “Ol ne don erer?”. Diýdi: “Köpendiz bizden”.

Diýdim: “Tende ýaram bar”. Diýdi: “Gizläp gez gözden”.

Diýdim: “Yşka diwana”.

Diýdi: “Ýüz tut permana”.

Diýdim ki: “Ne permandyr?”. Diýdi: “Geldi Tebrizden”.

 

Diýdim: “Ne çarh aýlanýar?”. Diýdi: “Dünýä ýelidir”.

Diýdim: “Adam ne gülmez?”. Diýdi: “Janly ölüdir”.

Diýdim: “Ol ne egrelmez?”. Diýdi: “Yslam ýoludyr”.

Diýdim: “Aldym permana”.

Diýdi: Ýüz tut Kurana”.

Diýdim: “Ol ne gapysyz ?”. Diýdi: “Şeýtan pälidir”.

 

Diýdim: “Ol ne şäherdir?”. Diýdi ki: “Ýalan jahan”.

Diýdim: “Kimler şa erur?”. Diýdi: “Gury jeset, jan”.

Diýdim: “Ol kim aglaýyr?”. Diýdi: “Ulug Süleýman”.

Diýdim: “Hak ne isteýir?”. Diýdi: “Bagda gül-reýhan”.

Diýdim: “Diýdim bagban aglaýyr”.

Diýdi: “Bagryn daglaýyr”.

Diýdim ki: “Alaç eýle!” Diýdi: “Lukman ezizden”.

 

Diýdim: “Bir gözel gördüm”. Diýdi: “Mahy-tabandyr”.

Diýdim: “Kimse jan bermez?. Diýdi: “Bir hak amandyr”.

Diýdim: “Kim sürer jahan?. Diýdi: “Şa hökmü-rowan”

Diýdim: “Perzent öledir”. Diýdi: “Haka rowandyr”.

Diýdim: “Bizge ýetirgil”.

Diýdi: “Hak diýp oturgyl!”.

Diýdim: “Kimde ýok uýat?. Diýdi: “Juwanda-gyzda”.

 

Diýdim: “Pyragy ismim”. Diýdi: “Pyrkat çeke sen”.

Diýdim: “Gol aýak ysmaz”. Diýdi: “Daglar çykasen”.

Diýdim: “Namart ozadyr”. Diýdi: “Mar sen, çaka sen”.

Diýdim: “Gitdi agmalym”. Diýdi: “Garryp çöke sen”.

Diýdim: “Haka arzym bar”.

Diýdi: “Oldur saňa ýar”.

Diýdim: “Gyşym geçedir”. Diýdi: “Habar al güýzden”.