Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim-janym
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
 
Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr köňülde
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde
 
Türkmenbaşyň guran beýik binasy
Berkarar döwletim jigerim-janym
Başlaryň täji sen diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
 
Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir biziň ganymyz
Harasatlar almaz syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz
 
Türkmenbaşyň guran beýik binasy,
Berkarar döwletim jigerim-janym
Başlaryň täji sen diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!
 
Arkamdyr bu daglar penamdyr düzler
Ykbalym namysym togabym Watan!
Sana şek ýetirse, kör bolsun gözler
Geçmişim geljegim dowamym Watan!

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=FZezhMG7AN4{/youtube}

*          *          *          *          *          *          *

Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Başların tacısın Dillerin Senası (Sesi)
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!
Canım kurban sana Yiğitler Diyarı Yurdum
Mert Ataların ruhu vardır gönülde
Tarafsız Bağımsız toprağın nurdur
Bayrağın yüksektir dünyanın önünde
Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Başların tacısın Dillerin Senası (Sesi)
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!
Kardeştir oymaklar Güvendedir İller
Eskidende şimdide birdir bizim kanımız
Ekinler almaz kesilmez siller (filizler)
Nesiller göğüs gerip korur şanımız
Dünya yaşasın sende yaşa Türkmenistanım!
Başların tacısın Dillerin Senası (Sesi)
Sonsuz Devletim Ciğerim Canım
Türkmenbaşı'nın kurduğu büyük binası
Arkamdır bu dağlar Sığınağımdır ovalar
İkbalim namusum turabım Vatan!
Sana şer getirse, kör olsun gözler
Geçmişim Geleceğim devamım Vatan!