Dindir məni hərdən, gözəlim, fürsət olanda, Vəslin bizə bir an, nə olar, qismət olanda? Bax gör, məni zülfün nə pərişanlığa saldı, Bir gün açaram dərdimi cəmiyyət olanda. Yüzlərcə cəfa etsən, unutmaz səni könlüm, Fikrimdəsən, ey gül, yenə hər söhbət olanda. Biganə əgər olmasa, tez vəslə yetərdik, Kim xeyr görüb düşməni kəmfürsət olanda? Zülfün ki, tutub ruyini, çox qorxuram ondan, Aləm toxunar bir-birinə zülmət olanda. Könlüm necə sənsiz, gözəlim, naləsiz olsun, Bülbül dayanarmı gülünə həsrət olanda? Vahid, hələ qarşında böyük bir gələcək var, Dünya bizə ləzzət verəcək cənnət olanda!