[TATAR TÜRKÇESİYLE]

 Milletke

Cümle fikrim kiçe-kündiz sizge gait, milletim
Sıyhhetindir sıyhhetim hem gıylletindir gıylletim

Sen mükatdes, muhterem gıyndimde varlık nerseden
Satmazdım bu kainete milletim, milliyetim

Behtiyarım, bendeni geri itseler nisbet seña
Gacizane şagıyrin ulmakka vardır niyetim

Lafz-ı “milliyi” sever kalbim benim, bilmem neden?
Eyle milli, milletim, behiş eyle memnüniyetim

Her hıyaldan tatlıdır millet hıyalı lamehal
Bu hıyalattan kelir, ger kelse mecnüniyetim

Eyle şagıyrlikte sabit ta ebet, Teñri’m, beni
Bu sebate munhasıyr meftün ve meclübiyetim

İy felek! Al canımıy, lik alma, zinhar, şanımi
Bençe, ülmekten eşet mensi ve metrükiyetim

Ülmesin, ülsem de, nam-ı gacizim fevt itmesin
Ketmesin buşa benim cehdim ve meşguliyetim

Bir zaman yad eylese bililtifat millet beni
İşte, budır maksadım, me’mül ve mesgudiyetim

Eyledim garz-ı mehebbet ben seña, iy milletim
Dus kürirsiñ sen beni de, var buña emniyetim.


 [TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE]

 Millete

Bütün fikrim, gece gündüz size aittir milletim
Sıhhatindedir sıhhatim, hem, illetindedir illetim

Sen mukaddessin, muhteremsin indimde bütün her şeyden
Değiştiremem bütün kainata milletimi, milliyetimi

Bahtiyarım, bendeni etseler eğer sana nispet
Vardır niyetim, acizane şairin olmağa

Sever benim kalbim “milli” kelimesini, bilmem neden?
Eyle milli milletimi, bahşeyle memnuniyetimi

Her hayalden tatlıdır millet hayali her yerde
Bu hayallerden gelir, eğer gelirse mecnuniyetim

Şairlikle sabit eyle, ebediyen Tanrı’m, beni
Bu sebat içindir, vurgunluğum, sürüklenişim

Ey felek! Al canımı, ancak, alma asla şanımı
Bence ölmekle birdir, unutuluşum, terk edilişim

Ölmesin, ölsem de, aciz adım, yok olmasın
Gitmesin boşa benim gayretim ve meşguliyetim

Bir gün hatırlarsa, iltifatla millet beni
İşte budur maksadım, emelim ve saadetim

Eyledim muhabbetimi arz ben sana, ey milletim
Dost bilirsin sen beni, var buna emniyetim.