[TATAR TÜRKÇESİYLE]


     Sin Bulmasañ
İy matur! Min yanmas idim, yandıruçı bulmasañ 
 Tammas idi cirge yeşler, tamdıruçı bulmasañ!
 Bir minutta taşlar idim bu tumanlı muñlarıy
 Sin mini miskin kılıp muñlandıruçı bulmasañ!

 Mevci-mevci ulmazdıy, bulganmazdıy gıyşkıñ diñgizi
 Rih-i sarsar tüsli, sin bulgandıruçı bulmasañ!
 Eklenirdim birkader min şemse, ya bedre bakıp
 Anlarıy hüsniñle leşey sandıruçı bulmasañ!

 Terkiderdim vehşeti, tik kendiñe tartıp beni
 Kainete karşı yam-yamlandıruçı bulmasañ!
 Haliysan kullık iterdim Teñri’ye, derviş kibi
 Küñlimi teşviyşle şaytanlandıruçı bulmasañ!

 Canıma kasd eylemezdim hesretimnen gahi, gah
 Kendimi kendimge duşmanlandıruçı bulmasañ!
 Kayvakıt mecnün kibi külmes ve şatlanmas idim
 Sin agaç at üstine atlandıruçı bulmasañ!

Şigre biñzerdi biraz biyhüde eşgarim benim
 Her kalem tutkanda, isten taydıruçı bulmasañ!

 

 [TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE]

     Sen Olmasan

 Ey güzel! Yanmazdım, sen yakıcı olmasaydın
 Damlamazdı yere yaşlar, sen damlatıcı olmasaydın!
 Bir anda bırakırdım, bu dumanlı kederleri
 Sen beni miskinleştirip kederlendirici olmasaydın!

 Dalga dalga olmazdı, bulanmazdı aşkın denizi
Şiddetli fırtına gibi sen bulandırıcı olmasaydın!
 Eğlenirdim bir zaman, bakarak güneşe ve aya
 Onları güzelliğinle gölgeleyici olmasaydın!

 Terk ederdim yalnızlığı, kendine çekmeseydin beni
 Beni kâinata karşı yamyamlık ettirici olmasaydın!
 Samimiyetle kulluk ederdim Tanrı’ya, derviş gibi
 Gönlümü alt üst ederek, şeytanlaştırıcı olmasaydın!

 Canıma kast etmezdim, hasretinle zaman zaman
 Sen beni, bana düşman edici olmasaydın!
 Arada bir deli gibi gülmez ve sevinmezdim
 Beni tahta ata bindirici olmasaydın!

Şiire benzerdi belki bomboş şiirlerim
Her kalem tutuşumda, aklımı oynatıcı olmasaydın!