░   Fakat bizim bir üçüncü ordumuz vardır ki târihimizin her ânında, her müşkülünde, semâlarımızda uçuşarak bize yardımcı olmuştur. Bu ordu, maddî değil, mânevîdir. Bu ordu, asırlarca bu vatanı almak ve vatanda ebedî kalmak için şehit olmuş ecdâdımızın rûh ordusudur. Bir İstiklâl Savaşı Destânı, şöyle anlatır: Yunan askerleri derler ki: “ Biz silâhlarımızın üstünlüğüne güveniyorduk. Bizi yıldıran Türk silâhlı kuvvetleri üzerinde uçuşarak, süngülerini vicdânımıza batıran o nûrdan evliyâ ordusu; Türk’ün heybetli rûh ordusu oldu.”

     Bu demektir ki, Türk milletinin, düşmanlarının bile vicdânına değmiş bir mânevî kuvveti vardır. Asırların sayısız şehit rûhlarından kanatlanan bu kuvvet, Türk’ün savaş ve irfân ordularını destekleyen bir îmân ve vicdân ordusudur. Bizim her ordumuzun vicdânında vâzife almış rûh orduları bizi adâletsizlikten, bizi fâziletsizlikten koruyan ve yalnız semâlarımızda değil, bizim içimizde yaşayan ordulardır. Milletimizi, birbirini seven ve sayan insanlardan mürekkep bir bütün hâline getirecek en büyük kuvvet de budur.

     Son bir cümle ile, bu üç ordu, aslında bir ordudur; bu bir ordu kahramân, irfânlı, îmânlı bir ordu-millettir.

Nihad Sâmi Banarlı, Edebiyat Sohbetleri 5. baskı, Sayfa : 310-312

Türk'ün Üç Ordusu - 1
Türk'ün Üç Ordusu - 2
Türk'ün Üç Ordusu - 3


A. Azmi Bilgin - Tekke Edebiyatı
Perşembe, 17 Mayıs 2018
░ ...
Ali Şir Nevai - Gazel (Kiçe Kelgümdir Diban)
Salı, 07 Şubat 2017
Kiçe kelgümdir...
Âşık Reyhânî - Gidirem (Öz Canımdan Çok Sevdiğim Erzurum)
Pazartesi, 01 Temmuz 2013
Öz canımdan çok...
Barat Vüsal - Kor Düyün
Perşembe, 02 Aralık 2021
Yıxdı mərd...
Cem Sultan - Gazel (Eyledüm)
Pazartesi, 23 Mart 2020
Dün gice ol...
Hüseyin Nihal Atsız - Kahramanların Ölümü
Salı, 17 Ocak 2017
Şehit Tayyareci...
Köksal Cengiz (Niyâzkâr) - Bir Gönül Hikâyesi
Pazar, 28 Şubat 2021
Gönül ülkesinde...
Leskofçalı Galib - Gazel (Olmaz)
Salı, 04 Ekim 2016
Ehl-i dil sohbet-i...
Magtymguly Pyragy - Türkmeniň
Pazartesi, 11 Nisan 2016
Jeýhun bilen...
Mehemmed Hüseyin Şehriyar - Heyder Baba'ya Selam (1)
Cumartesi, 31 Aralık 2016
Heyder Baba,...
Mehmed Akif Ersoy - Derviş Ahmed
Perşembe, 05 Mart 2015
"Bir ömürdür...
Muhyî (Bezcizâde Muhyiddin Efendi) - Zahid Bizi T'an Eyleme
Pazartesi, 13 Nisan 2015
Zahid bizi...
Nadirebegim İbrahimova - Ezan (Hikâye)
Perşembe, 11 Ağustos 2016
░   Havaalanı...
Nev'î - Gazel (Yâr Olur)
Cuma, 26 Haziran 2020
Kanda bir gam...
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu - Kahramanlık Türküsü
Perşembe, 13 Nisan 2017
Şanlı kitap...
Nury Sakçyýew - Hergiz sözümde duraýyn!
Perşembe, 09 Eylül 2021
Ýollar uzak,...
Nüşabə Əsəd Məmmədli - Üfüqə doğru (hekaye)
Perşembe, 02 Aralık 2021
Yağışdan sonra...
Oğuz Atay - Tutunamayanlar (Roman Özeti)
Perşembe, 19 Mart 2020
ESERİN ADI:...
Ömer Seyfeddin - Ant
Cumartesi, 07 Nisan 2018
Ben Gönen’de...
Orhan Şaik Gökyay - Ağıt (Destan)
Çarşamba, 30 Aralık 2020
Bir ağıt...
Osmanlı Türkçesi
Perşembe, 10 Ocak 2019
Genellikle ...
Oyhan Hasan Bıldırki - “Yakınma” ve Munis Faik Ozansoy
Pazartesi, 23 Mart 2020
░    İşte...
Ülker Nicatlı - Vətən sevgisinin sərhəddi yoxdur
Perşembe, 02 Aralık 2021
Sərhəddə dayanan...
Yunus Emre - Hor Bakma Sen Toprağa
Cumartesi, 19 Aralık 2020
Hor bakma sen...
Ziya Paşa - Terkib Bend
Cuma, 23 Kasım 2012
...