trrrrum,
      trrrrum,
            trrrrum!
trak tiki tak!
Makinalaşmak
             istiyorum!

Beynimden etimden iskeletimden
      
                            geliyor bu!
Her dinamoyu
      
altıma almak için
      
                çıldırıyorum!
Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
                         oto-direzinler lokomotifleri!

trrrrum,
      trrrrum,
            trrrrum!
trak tiki tak
Makinalaşmak
             istiyorum!

Mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir tirbün oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

trrrrum,
      trrrrum,
            trrrrum!
trak tiki tak
Makinalaşmak
             istiyorum!