Gezdiğim her yerde gördüm ben senin âsârını
Bir de görmek istemiştim sevdiğim didârını.

Yüz çevirmek hiç yakışmaz aşıkın mâşûkuna
Sen eğer yüz vermemişsen yolla cânâ nârını.

Bir ümitsiz aşka düşsen yandığın gün geldi bil
Hastalıktır, yok ilacı hibe etsen varını.

Sevdiğimden, dostlarımdan gelmiyor bir hoş haber
Hep zarâr eyler mi insan, hiç düşünmez kârını? ..

Acizim ben, yalnızım ben, derde düşmüş bir kulum
Mâhirim ben her ilimde, tek göremem yarını.