Gerçeği haykırır âşık, ozanım! 
Tarihte yerini bulan Türk'üm ben!
Devletin lehine oyun bozanım!
Düşmandan öcünü alan Türk'üm ben!
 
Mazluma halimim, zalime yaman,
Gücümü bilirler, sağlam bir îmân,
Bir volkan olurum taştığım zaman,
Devleri yerlere çalan Türk'üm ben!
 
Yeter ki Rabb'imiz darda koymasın,
Yeter ki halkımız haktan caymasın,
Yeter ki liderler ele uymasın,
Cihana huzuru salan Türk'üm ben!
 
Yunus oldum, Hak emrini okudum,
Mevlana'yla gönülleri dokudum,
Bülbül olup Türk/ümüzü şakıdım,
Muhabbet bağında gülen Türk'üm ben!
 
Niyazkâr’ım dayanamam zillete, 
İzmihlal yakışmaz aziz millete, 
Ezelden âşığım bil hürriyete, 
Her daim payidar olan Türk'üm ben!
Yediden yetmişe Atatürk'üm ben
 
Köksal CENGİZ (Niyazkâr)