Aynı şeyi söyler bir başka tarzda
Birimiz, üçümüz, beşimiz bizim.
Bütün hüner dilde, makama arzda
Allah’a kalmıştır işimiz bizim.

Çözelim lisanı vurulan bağsa
Aşalım engeli aykırı dağsa
Gökten elma diye mutluluk yağsa,
Beladan kurtulmaz başımız bizim.

Her an solumuzu bir sancı yoklar
Bizedir sitemler, bizedir oklar.
Ne bilsin aç gözler, oburca toklar;
Yaş ile kaynıyor aşımız bizim.

Cihan iki şaha yurtluk kalmaya
Güçlüler zayıftan vurup almaya.
Hep daha iyiye, Kızılelma’ya
Asırlardır sürer koşumuz bizim.

Rehberdir düşenler yolda, tümsekte,
Bedele razıyız istemesek de.
Menzile varmadan şehit düşsek de,
Bir gençlik olmalı peşimiz bizim.