Dökülsün günahlar gazel misali,

Huzuruna gelsem bayram sabahı…
Yoktur dinimizin misli, emsali,
Affınızla gülsem bayram sabahı…

Halimi arz etsin kulca niyazım,
Saf tutup huşuyla kılsam namazım,
Her türlü hasenat bizlere lazım;
Şükranlarla dolsam bayram sabahı…

Salavat arz etsem yüce Nebi’ye,
Değer versem amca, dayı, bibiye,
Hatır sorsam ihtiyar, genç, sabiye,
Muhabbeti bölsem bayram sabahı…

Adını andıkça rahmetler yağsa,
Dualar dillerden göklere ağsa,
Şu kısa ömrüme bin hayır sığsa;
Bin gönülde kalsam bayram sabahı…

Gelen mihmanlarla evim şenlense,
Sevgi ateşiyle çaylar demlense,
Tatlı ikramlarla dudak dinlense,
Can sohbeti bulsam bayram sabahı…

Ziyaret eylesem hasta, yaşlıyı,
Bayram sevinciyle, pür telaşlıyı,
Zorda bırakmasam gözü yaşlıyı,
Yüreğime alsam bayram sabahı…

Huzur gelsin toprağıma, taşıma,
Bereketin sinsin ekmek, aşıma,
Nusretin yetişsin zor uğraşıma,
Hakta karar kılsam bayram sabahı…

Niyazkar’ım kör gafletten uyansam,
Haksız güce değil, Hakk’a dayansam
Anayı, atayı rahmetle ansam,
Dosta selam salsam bayram sabahı…

14.06.2018