Yıllardır kalbimi tutuşturan bir yanardağ var içimde
Kardeş kanlarıyla boyanmış lavlarını püskürtür durur.
Bize bir haller mi oldu ne? Göz görmez, kulak duymaz,
Adam sen de diyen bir millet olmuşuz sanki...
Gölgesi yok düşmanlarımız kudurdukça kudurur.
Ürkek miyiz, korkak mıyız ne? Kan uykularına dalmışız.
Kulaklarımda çın çın çınlayan bir ses duyulur:
- “Yetti gayri, çık gel gardaşım, nerdesin?” 
 
Yıllar var, hasret ateşiyle özümüz yandıkça yandı;
Nice canlar şehit oldu, tütmez bacalarımız söndü.
Türkmen oğlu insan değil, belli şamar oğlanı,
Zordayız, sürgündeyiz, artık bıçak kemiğe dayandı:
- “Yetti gayri, çık gel gardaşım, nerdesin?” 

Biz, Türklük pınarından sular içmiş, dünyaya gölge olmuş
Hem doğunun hem batının ufuklarını baştan uca tutmuş,
Dünden bugüne uzanan birlik ağacının birer dalıydık...
Niçin al bayraklar dalgalanmıyor şimdi yanımızda, yakınımızda?
Kızıl güneş başımızda, soframızda ne aşımız var, ne suyumuz;
- “Yetti gayri, çık gel gardaşım, nerdesin?” 

Yoksa siz de bizim gibi can derdinde misiniz, nerdesiniz?
Acıması yok, imansız düşman gölgesinde misiniz?
Kırda bayırda mısınız, aç mısınız, açıkta mısınız?
Elleriniz, kollarınız mı bağlı, ürkek misiniz, korkak mısınız?
Hasretlerimiz, dinimiz, dilimiz bir, rüyâlarımız aynı değil mi?
Bir sıkıntınız mı var? Sebep ne? Oraya sesimiz geliyor mu?
Dardayız, sürgündeyiz, zordayız... Kötü hallere düştük...
- “Yetti gayri, çık gel gardaşım, nerdesin?” diyoruz,
Çığlık kesilmiş imdat bekleyen sesimizi duymuyor musunuz?
- “Yetti gayri, di gel gardaşım, nerdesin?”
 
Türkmen oğlu, duy sesimizi, işit bizi;
Sakın ola ki el gibi tutma bizi.
Ülkü beyleri çoktan uyandı, yollara düştü.
Yasak geçitler aştı, kızgın çölleri tepti.
“Çam sakızı, çoban armağanı!” dediler
Mavi bayraklı Türkmen’ime ulaştılar...  
 
Vefasını, sessiz çığlıklara dökmüş Türkmen oğlu,
Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Şunu bil...
“Allah, bizimledir!”
Davran, toparlan, diren, korkma sakın...
Özü özüne, yüreği yüreğine benzer ülkü beyleri;
Bayrak açtı, yollara düştü birer birer,
Soylu bozkurtlar, sayısız çeriler...
İlk kıvılcımlar çaktı, yasak yollar açıldı,
Yalnız değilsin Türkmen oğlu.
Yalnız değilsin Türkmen oğlu!
“Gün gelecek, kurtulacak Türkmen yurdu!”