Elin türküsüyle, bırak ötmeyi

Altından oyulan bu vatan bizim
Asırlardır, nefes almasın diye
Haraca sayılan, bu vatan bizim

Mandacıyı, işgalciyi kovmuştuk
Gemileri, kağnı ile dövmüştük
Acılara, gözyaşıyla sövmüştük
Külünden ayılan, bu vatan bizim

Elmanın dışında, aradık kurdu
Eşkıya doymadı, yedi yoğurdu
Sataşmasın diye verdik armudu
Soğanla soyulan, bu vatan bizim

Ne kiracısıyız, ne de aracı
At değiliz, seyis olsun sıracı
Bozacının, şahidiyse şiracı
Vicdandan duyulan bu vatan bizim

İmrendirir ırmağının akışı,
Terletse de, gül bezenmiş yokuşu
Kıskandıran cennet misal kokusu;
Evrene yayılan, bu vatan bizim.

28.11.2017 Ali Rıza Malkoç