Dünyanın yalanı
Yakti ona tapani
Kurtardi kendini
Ahirete inananı 
Anladı çıkacak 
Her canlının canı
Akacak belki kanı 
Belki tutacak bir sancı
Belki hafif bir acı
Ama elbet ağlayacak
Ana, kardeş, bacı
Kimse olmayacak
Ölümün ilacı
Mezar taşi olacak
Başının tacı
Cehennem ateşi hayli yakıcı
Mezarda yalnızlık sıkıcı
Münker, Nekir ağlatıcı
Korkma Rabbin bağışlayıcı
Rahman affedici !!!!...