Solmakta olan bahçede gül bülbüle hasret
Hiç neş’esi yok çünkü o bülbül güle hasret

Al sil diye bir çevrede göndermedi hâlâ
Kan yaş dökülen gözlerimiz mendile hasret

Sunmaz o kızıl kor dudağından bize sâkî
Günden güne solmakta dudaklar müle hasret

Dağıt o siyah saçları cânâ ne olursun
Yorgun bu gönül bahçesi sünbüle hasret

Göster o güzel çehreni mahzun Seferî’ye
Zindan da ışıksız nicedir kandile hasret

Mustafa Nejat Sefercioğlu