Anamın dilinden öz türküleri
Kentlere kaçırıp yozlaştırdılar..
Nurlarda yatasın Osman Pehlivan
O erkek sesini kızlaştırdılar..

Sen ey Pir Sultan'ım sen ey Yunus'um
Sen ey göğe açık gönül fanusum,
Sen ulu Mevlâna'm gönlümle usum,
Bizi bir kat daha bileştirdiler..

Karacaoğlan gönül göze ışıksın
Sen çağlara dur diyen bir aşıksın
Ezgilerin büyüdüğü beşiksin
Bilmeden hep seni özleştirdiler..