Bırak beni haykırayım

Allah Allah şu mekânda
Özüm cehlini kırayım
Fikredip her dem Kur’anda

Bazı kuştan nağme aldım
Ötüp muhabbete daldım
Sırr-ı Muhammedi gördüm
Döndüm aşk ile cihanda

Gâhi gönlüm kanat çırpar
Gâhi düşer zaif nâçar
Gâhi aşkın ile uçar
Olsa da ciğerim kanda

Ahmed geçer vakt u zaman
Kalmaz tende beklemez can
Korkarım ki sonun hüsrân
Olmazsa iman şuranda