Her şey büyüyüp güçlenecek yine bir gün: 
sular dalga dalga hep, karalar düzgün 
ağaçlar kocaman, duvarlar küçücüktür; 
vadilerdeyse güçlü, çok yönlü, görürsün 
bir çobanlar ve çiftçiler soyu büyür.

Yok artık kiliseler, Tanrı’yı kuşatan 
kaçkın kuşatır gibi, sonra çığlıklar atan 
bir tutsak ve yaralı hayvanmış gibi Tanrı-
artık bütün evler açıktır her gelene 
ve her yerde bir özveri geniş alabildiğine
belirler aramızdaki davranışları.

Beklemek yok artık, bakıp durmak öteye; 
ölümün bile hakkını vermek özlemine 
yer var ancak; ve elleri yadırgamasın diye
bizi, bilmeye dünyayı bütün bütüne. 

Çeviri: A. Turan Oflazoğlu