Elinizde henüz çakılmış ama alevlenmemiş beyaz bir kükürt kibrit gibi her yana ateşten oklar fırlatır sonra halka halka dizilmiş sabırsız seyirciler ortasında raksa başlar. Ateş genişler ve bir anda alev kesilir rakkase. Bakışlar tutuşturur saçlarını da ve birden kıvrak bir çeviklikle, bir işveyle döner yelpaze gibi etekleri alevde çıplak kolları uzanır havada gergin çıngıraklı bir yılan gibi ürkek. Ve sonra daraldıkça daralır ateşten çember toplayıp bir yumak gibi fırlatır alevi uzaklara öyle bir gurur, öyle bir öldürücü bakışla ve seyre dalar uzanıp yere kudurmuş, çılgın alev git gide köpürür, o sürdürür böylece görkemini. Fethetmiş artık, kendinden emin tatlı gülümseyişlerle kalkıp selamlar yağdırır küçük ve çevik ayaklarla söndürürken alevi. Çeviren: Osman Türkay