Bahtiyarım aşkla gönlüm yandı yandım râzıyım

Etme gönlüm hiç şikâyet ben dayandım razıyım

Gelse yardan çok cefalar geçse ömrüm dert ile
Derdi ihsan etti Rabbim ben inandım râzıyım

Yari seyran nimetinden pay edindim çok şükür
Seyrederken reng-i aşktan ben boyandım râzıyım

Güldü bir kez ta yürekten gitti aklım neyleyim
Aklı verdim derdi aldım ben kazandım râzıyım

Gayri ömrün hep bahardır ey Baharî bitti güz
Afitâbım doğdu artık ben uyandım râzıyım


(Edebiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği
Üniversite Öğrencileri Şiir Yarışması 3.sü)