Yazdır
Üst Kategori: Şiir Bahçesi
Kategori: Şiir Antolojisi
Gösterim: 17904Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedi

Kâfi değil sadâna cihân-ı Muhammedi

Sultan Selîm-i evveli râmetmeyüp ecel
Fethetmeliydi âlemi! Şân-ı Muhammedi

Gök nûra garkolur nice yüzbin minareden
Şehbâl açınca rûh-ı revân-ı Muhammedi

Ervah cümleten görür Allahü Ekber’i
Akseyleyince arşa lisân-ı Muhammedi

Üsküp’de kabr-i mâdere olsun bu nev gazel
Bir tuhfe-i bedî ü beyân-ı Muhammedi