Sefâlet olsa hatta müntehası râh-ı irfânın
Yakışmaz fariğ olmak bir zaman kesb-i faziletten
Cehaletten utanmak kendine aiddir insanın
Fakat eyyam utansın “ bi-nasiberbâb-ı himmetten”.