Üç yüz milyon sahifelik bir
Mecmua demekse Müslümanlar;
Şirâze-i içtima’ı dindir.
Yok rabıta başka, varsa din var.
“Bayram!” diye ey kucaklaşan halk!
İnsanları hangi kayd bağlar?
Sen din ile pâyidâr olursun;
Din gitti mi târumâr olursun.