Şarktan başlayarak Mağrib-i Aksa'ya kadar

Dayanan bir koca dünyadaki üç yüz milyon
Sineden yükselecek İsm-i Hüda hürmetine,
İydin ey ümmet-i merhume mübarek olsun
Bugün âfâkı Füruzan edecek nur-u mübin,
Parlasın haşre kadar, sönmesin! Âmin âmin!