Beşerin taptığı bir kendisinin heykelidir;
Dinlemem, etse de Allah´ı bütün gün takdîs.
Ben bu mel´un putun uğrunda geberdim, hâlâ,
Kabaran kokmuş içimden: "Yaşasın nefs-i nefis!"