Gökten ay parçası hâlinde, o rahmet güneşi,
İndi âfâka bu akşam, bu mübârek akşam,
Ebedî kandili yandıkça, Hudâ´dan dilerim,
Parlasın dursun o îman senin alnında, Paşam!