Kişi, kâmîl oldu mu üstâd mertebesinde,

Ona madde üstünde bir değer vereceksin…

Baktın ki hâli, tavrı değişti meclise gelişte,

Çüüşşş…deyip sırtına bir semer vereceksin!