Öğrencilerdeki yetişme umudu

Ses sel olur dağlar yüreğini
Sınıfta kürsüyü dolduran öğretmenin
Kuzeyde veya güneyde,
Doğuda veya batıda
Kara, tipiye, fırtına ve boraya
Karanlık gecede,
Soldurmaya sıkılmış
Kör, kahpe kurşunlara inat
Bir uçtan bir uca yurt haritasını
Kaldırır şaha
Zayıf bir mum gibi erir
Bilinmez yarınlardaki geleceğe doğru
Kırılsa bile tükenmeksizin
Tutar ufku

O yerde,
Yani bildiğiniz o yerde
Can çiçeklerine can verirken
Sevgiyi, dostluğu, bayrak bayrak
Daha yukarıya, daha yukarıya
Yükseltirken
Bir sabah alacasında duyulur
O yerde
Acabaların, umutsuzlukların dolaştığı
O yerde
Kan çiçekleri açılır
Dal dala umutlar söner

O yerde,
Yani bildiğiniz o yerde
Bu türkü acı, bu türkü kahır dolu

Yetsin artık
Yurdun bütün ufkunu
O yerde
Yani bildiğiniz o yerde
Onların ruhu kaplamalı
Sarmalı