Telafer’de kadın kızan,
Gökbayrakta şan ağlıyor.
Altı yüzyıl tarih yazan,
Otuz altı han ağlıyor.

Biz Bozkurt’uz diyen beyler,
Erciyes’te türkü söyler.
Yakılırken kentler köyler,
Ufuktaki gün ağlıyor.

Kocamış kurt köpeklere,
Maskaradır uymaz şerre.
Yobaz yatmış her sipere,
Top sesinden tan ağlıyor.

Türk ordusu yiğit dolu,
Telafer’e düşmez yolu.
Nerde kaldın Anadolu?
Saatlerde an ağlıyor.

IŞID mührü nar yarada,
Peşmergeler var sırada.
Kimse yok mu Ankara’da?
Boğazlanan can ağlıyor.

Adriyatik Çin arası,
Cümle Türkün cenk sırası,
Umutsuzluk dost yarası,
Türkmeneli kan ağlıyor.