Derler ki, güzellikte

Eşsizdir Van şehrimiz..
Buhara “İlm-i Hadîs”,
Kaşgar, “Dîvan” şehrimiz.

Yer sofralarında sessiz bekleyiş..
Kaşgar’dayız… bir Ramazan vaktidir....
Fergana düzüne çoktan indi gün…
İdgâh câmiinde ezan vaktidir.

Ezan’ın adı var sedâsı tutsak…
Allahuekber’in nidâsı tutsak...
İbâdetler mevcut; edâsı tutsak…
Kanımın içime sızan vaktidir.

Sessizlik eritmiş demiri, tuncu..
Bilemiş yürekte mukaddes hıncı.
Yüzlerde görmedim iftar sevinci…
Bu an, ifritimin azan vaktidir.

Ne zamandır güneşlerim küsûfça..
Er doğmuyor Satuk Buğra vasıfça,
Has hâcipler yetişmiyor Yusuf’ça..
İrfan tarlamızın hozan vaktidir.

Kutlu ocaklarda yanmıyor odum…
Bacalardan yüce tütmüyor dûdum..
Dil tahtımın şehin şâhı Mahmûd’um!..
Türkistan’da Türk’ün hazân vaktidir.