Balam Kerkük yeller düşmüş bağrına...
Boz baharda tozar tozar gidersin
Yel neme ne eller düşmüş bağrına
Lokmalanır azar azar gidersin

“Ele kalma
Bele kal ele kalma
Özüm özüne kurban
Menim ol ele kalma"

Kaderim bir kara çizgide kırgın
Oban bir karışık dizgide kırgın
Umudun bir içli çizgide kırgın
Hoyratlanır uzar uzar gidersin

“Oba hanı
Ev göçüp oba hanı
Yoluna can verirem
Ki verem o bahanı”

Yiğidin yarası can üzerine
Tasalanma şandır şan üzerine
Gün olur kuruyan kan üzerine
Sınırını çizer çizer gidersin