Haklı mücadele ruhu,
Hüseyin'ler ölür mü dost?
Mazlumların simge ahı
Hüseyin'ler ölür mü dost?

Nurdan izi süre süre
Sahipsiz mi Cihan küre?
Kerbela'da dolmaz süre
Hakiki gül, solar mı dost?

Matemimiz bir temenni
Kovduk evden su-i zannı
Kime mesaj, kime ninni
Zulüm baki kalır mı dost?

Bozdu oyun, açtı kapı
Geceler, Güneş'e tapu
Düzenbazın soyu sopu
Acaba ders alır mı dost?

Tekerrürden, tefekküre
Andımız vardı şüküre
Hatırlamak bize töre
Ağlayana güler mi dost?

Canlar canı, erdi yola
Eriyip, yüz sürdü yola
Kimler tuzak kurdu yola
Ölüm bizi böler mi dost?

Kâinat'ın özü maya
Erenlerin sözü maya
Acıların, tuzu maya
Bunu hamlar, bilir mi dost?

Yakışır mı, düzde kaymak
Süte benzemeli kaymak
Söz verip de, var mı caymak?
Adalet tez gelir mi dost?

Göktaşı düşmeden başa
Devşirmeli aklı başa
Tenin değince ataşa
Saç, başını yolar mı dost?

Değiştirmeli devranı
Göçmeden son dost kervanı
Arı, terketmez kovanı
Boş hayale, dalar mı dost?