“Karaosmanzâde Cavide Hanımefendiye”

 

Zannetme ki güldür, ne de lâle,

Âteş doludur, tutma yanarsın,

Karşında şu gülgûn piyâle…

 

İçmişti Fuzûlî bu alevden,

Düşmüştü bu iksîr ile Mecnûn

Şi’rin sana anlattığı hâle…

 

Yanmakta bu sâgardan içenler,

Doldurmuş onunçün şeb-i aşkı,

Baştan başa efgân ile nâle…

 

Âteş doludur, tutma yanarsın,

Karşında şu gülgûn piyâle…

 

Ahmet HAŞİM

Piyale, 1926

 

Vezin: Mef’ûlü / meâilü / feûlün