Bugün benim gamım vardır

Uzun boylu yârim gitti
Yüreğimde ahım vardır
Dört köşeye zârım gitti

İsmim ezberdir dillerde
Gözlerim kaldı yollarda
Meskenim gurbet illerde
Tutmaz dizim, ferim gitti

Sabah güneş doğar m'ola
Acep eşim duyar m'ola
Ruhsatî'yi anar m'ola
Güzelce şikarım gitti