Can yine bülbül oldu

Hâr açılıp gül oldu,
Göz kulak oldu her yer
Her ne ki vâr olundu.

Gönül ol bahre daldı
Dilim tutuldu kaldı,
Girdim anın zikrine
Azâlarım dil oldu.

Ferhad bugün ben oldum
Varlık dağını deldim,
Şirin’ime varmaya
Her canibim yol oldu.

Geç ak ile karadan
Halkı çıkar aradan,
Niyâzî dön buradan
Durma sana gel oldu.