Qalbi feli torlikdan,
Shirin so'zga zorlikdan.
Ikki dunyo xo'rlikdan
Robbim sizni asrasin!
 
Igvo,fitna, tuhmatdan,
Giybat turli kulfatdan
Qalbi qora ulfatdan
Robbim sizni asrasin!

Manmanlk va riyodan,
Qabul bo'lmas duodan,
Ogir damda jazodan
Robbim sizni asrasin!