Hay-hay o'lan, jon o'lan,
O'lanchi qiz, yor-yora o'lanchi qiz.
Hay-hay o'lan, jon o'lan,
O'lanchi qiz, yor-yora o'lanchi qiz.

Va'dasida turmagan, yolg'onchi qiz,
Yor-yorey yolg'onchi qiz.
Vadasida turmagan, yolg'onchi qiz,
Yor-yorey yolg'onchi qiz.

Tog'da toychoq kishnaydi ey,
Ot bo'ldim, deb.
Yor-yorey ot bo'ldim, deb,
Uyda kelin yig'laydi ey,
Yot bo'ldim, deb.
Yor-yora yot bo'ldim deb.

Yig'loma qiz, yig'lama yo,
To'y saniki, yor-yor.
Yig'loma qiz, yig'lama yo,
To'y saniki, yor-yor.

Ostonasi tillodan ey, uy saniki,
Yor-yorey uy saniki.
Ostonasi tilladan ey, uy saniki,
Yor-yoray uy saniki.
Yor-yoray uy saniki.
Yor-yorey uy saniki.
Yor-yor, yor, yor...