Majnuntolning shoxlariday qayrildim,
Yor-yor aytib uzatdilar sendan ayrildim.
O'lanchi qiz axdimni buzdirishdi,
Muhabbatim marjonini uzdirishdi.

Naqorat:
Hay-hay o'lan, jon o'lan
Yolg'onchi qiz yor-yor,
Va'dasida turolmagan 
Yolg'onchi qiz yor-yor.

Majnuntolday qayrildim, qayirdilar
Suygan yorimga bermay ayirdilar.
Suygan yorim ko'nglini g'ashlab ketdim.
Ikki ko'zim qarog'in yoshlab ketdim.

Naqorat:
Hay-hay o'lan, jon o'lan
O'lanchi qiz yor-yor,
Va'dasida turolmagan 
Yolg'onchi qiz yor-yor.