O‘zingizni ehtiyot qilmang,
Azoblaning, seving, sog‘ining.
Hamma guli qirmizi, qonrang,
Yarmi tikon bu ishq bog‘ining.

Ruhingizga bedorlik darkor,
Yuragingiz bezovta ursin.
Qarang, hatto oyning dog‘i bor,
O, dardsizlik, dog‘sizlik qursin.

Iztirobni muqaddas biling,
Ba’zan to‘lib, to‘kilib yig‘lang.
Muhabbatni ehtiyot qiling,
O‘zingizni ehtiyot qilmang!

***

Faqat so‘zdir taskinu daldam,
Faqat so‘zdir tilloyu zarim.
Asrab qolgay qorong‘ulardan
Yop-yorug‘ she’rlarim.

Avvallari tirik so‘zlarning
Tomog‘idan xippa bo‘g‘ilgan.
Yo‘rgaklaydi tong – doya ona
She’rlarimni – yangi tug‘ilgan.

Endi erkin nafas ol, yurak,
Endi senga tugal baxt berar.
Ozodlikda dunyoga kelib,
Ozodlikda tug‘ilgan she’rlar.