Yulduzlar ko‘qda porlar, 
Sahro jimgina uxlar. 
Tevalar sekin-sekin 
Ko‘lkadek olg‘a bosar.

Tarqalar qo‘ng‘iroqdan 
Bir tovush umid to‘la. 
Aks etib kirib uzoqdan, 
Derki: «naridan so‘ra!»

Ko‘b yo‘llar ortda qoldi, 
Ketish, surulish yana. 
Meni kim yo‘lg‘a soldi? 
Intilish bor ko‘ngilda.

Charchamaydi tevalar, 
Yo‘qmidir yo‘l so‘ng-boshi. 
So‘ylar allanimalar 
Yulduzlarning qaroshi.